OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN SUDA TEDAVİ

Viçem Sağlık ve Danışmanlık Türkiye’de tek yetkili satıcısıdır

  • Otizm
  • Baby Spa
  • Suda Tedavi
  • Suda Eğitim
  • Erken Eğitim
Povidex

1-5 YAŞ OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN SUDA TEDAVİ

Otizm Spektrum Bozuklukları (ASD), sosyal  etkileşim, iletişim ve sınırlı, klişeleşmiş ve  tekrarlayan davranışlardaki bozukluklarda  karakterize karmaşık nörogelişimsel  bozukluklardır (Amerikan Psikoloji Derneği, 2013).  ASD’li çocuklar genellikle motor becerilerinde ,  motor planlamada ve görsel motor görevlerinde  zorluklarla karşılaşabilirler.
Baby spa yeni bir  konsept. Suda Tedavi ve masajdan oluşmakta.  2 haftalık bebeklerden 6 aylık bebeklere kadar olan aralıkta  uygulanır. Suda Tedavi, Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, doğal  tıpta, tedavisel etkiler üretmek için suyu kullanan bir tekniktir.

Hindistan, Mısır ve Çin gibi eski kültürlerde yaygın bir  uygulamadır. Bebekleri ılık suya koymak onlara hareket  özgürlüğü vermekte bu da kasları canlandırıp  güçlendirmektedir. Koordinasyon ve beyin gelişimine katkı  sağlamaktadır. Baby spa kullanan bebeklerin çoğu daha iyi  uyumakta ve daha az ağlamaktadır.

https://www.nbcmiami.com/news/local/Floridas-First-Ever-Baby-Spa-Comes-to-North-Miami-Beach–474995163.html

http://piadea.com/babyspa/  adresinden elde edildi.

Suda Tedavi,  kas, isketlet ve sinir rehabilitasyonu için 100 yıldan fazla süredir kullanılıyor  ve çeşitli engellere sahip olan çocuklarda sosyal davranışlar ile motor performansların  iyileştirilmesi konusunda dikkat çekiyorlar. Örneğin alternatif bir  tıp uygulaması olarak  suda tedavinin otizm, kas distofisi, serebral palsi, kistik fibroz, spina bifida ve Rett  sendromu tedavilerinde umut verdiği görülmüş.

Multidiciplinary Healthcare’da yayınlanan 2014 tarihli bir raporda şöyle deniliyor:  “Suda Tedavinin  su sıcaklığı, ağırlık  azalması ve vestibüler girdilerden dolayı çoklu  uyarım sağladığı düşünülüyor. Suyun özellikleri aktif hareketlere yardımcı oluyor, duruş  desteği ve spastik kasların rahatlamasını sağlıyor, dolaşımı iyileştiriyor, güçlendiriyor ve  böylece temel motor yeteneklerin uygulanabilmelerini sağlıyor. Su aktiviteleri aynı  zamanda sosyal etkileşim ve oyunlar için fırsatlar yaratıyor ve bu da dil gelişiminin  yanında öz saygıyı, kişisel farkındalığı ve başarı hissini arttırıyor.”

Sıcak suda artan çevresel basınç sakinleştirici bir etki yaratır. Bebekler  için en önemlisi, su kaldırma kuvveti, proprioseptörlerin yerçekimi  kaydını durdurmalarına neden olur ve otomatik bir kas tonusu  azalması meydana gelir.

 

Bu koşullarda, eğitim hem duyusal, hem duygusal hem de nöromotor  amaçlar için etkilidir ve bu süreçte aktif ebeveyn rolü ek bir avantajdır.  Sucul ortamda risk altındaki küçük bebeklerle çalışmak, beyin felci gibi  ağır beyin lezyonlarını tedavi edemez; ancak, belirli gelişimsel zaman  pencerelerinde belirli eğitim yaklaşımlarının kullanılması, sonunda  beyin gelişimini artırabilecek erken etkili müdahaleye izin verebilir.

Friedman vd., 2019

Su ile eğitimin bebekler üzerinde suyun fiziksel özelliklerine  bağlı olarak psikolojik açıdan nöromotor, kardiovasküler ve  solunum sistemi üzerinde çocuk sağlığı ve gelişimini  sağladığı ve desteklediği bulunmuştur.

Spesifik olarak, gelişimsel risk taşıyan bebekler için  uyarlanmış bir su ortamında eğitim, otonomik  parasempatik sinir sisteminin işlevini güçlendirebilir ve  daha iyi  beyin perfüzyonu ve duyusal-motor eğitimi ile  nöral devrelerin gelişimini artırabilir.